Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

SIRCONTEC dodáva úplný sortiment chemických prípravkov súvisiaci s technológiou ľahkých betónov.
Penotvorný koncentrát FN1 slúži na výrobu technickej peny používanej pri výrobe Penobetónov.
Superplastifikačná prísada FS1 sa používa pri výrobe penobetónov. Jej hlavnou úlohou je zníženie dávky zámesovej vody a v konečnom dôsledku urýchľovací účinok pri tuhnutí.
Prevzdušňovacia prísada FP1 sa používa pri výrobe polystyrénbetónov.
Akrylátová disperzia FA1 sa používa hlavne na vytvorenie zábrany proti odsatiu zámesovej vody z penobetónu aplikovaného na železobetónovú nosnú dosku.
Vlákno FV1 sa používa v prípade, keď je nutné dosiahnuť zvýšenie hodnoty pevnosti v ťahu za ohybu vyrobeného penobetónu, alebo zvýšenie odolnosti penobetónu voči tvorbe trhliniek.

Konkrétne technické informácie o druhoch chemických  prípravkov zo sortimentu SIRCONTEC nájdete na ďalších stránkach v časti Dokumenty k stiahnutiu.

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_Chemia.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010