Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST

Penobetón - zmes pojiva, vody, prísad a technickej peny,  je vo svojom princípe známy už viac ako tridsať rokov. Je to stavebný materiál s dobrou mechanickou pevnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou, jednoduchým, a pritom vysoko technologickým spracovaním.

Penobetón obsahuje uzatvorené vzduchové póry, čím sa dosahuje jeho nízka merná hmotnosť a dosahuje úspora materiálových vstupov.

Variabilita vlastností a mokrý proces pri výrobe ponúkajú široké uplatnenie penobetónu pre vyrovnávacie vrstvy, výplne rôznych "hluchých" priestorov a na výrobu prefabrikovaných panelov a blokov.

V praxi sa najčastejšie používajú penobetóny SIRCONTEC PBG 35, PBG 40, PBG 45 a PBG 50  s objemovou hmotnosťou v rozmedzí 350 - 600 kg/m3 s pevnosťou v tlaku do 1,5MPa po 28 dňoch. Penobetóny SIRCONTEC PBG 35-50 umožňujú viazané - stabilné vyrovnanie nerovnosti a spracovanie ako pri samonivelačných poteroch. Drvivá väčšina vyrobeného penobetónu je použitá na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh, kde úspešne nahrádza doskový materiál

PBG vyrábané a dopravované pomocou v praxi overených strojov Sircontec doporučujeme aplikovať v hrúbkach od 30 do 400 mm v jednej vrstve.

Pri použití PBG ako vyrovnávacej vrstvy podlahy sa doporučuje zabrániť odsatiu zámesovej vody do podkladu penetračným prípravkom zo sortimentu SIRCONTEC a do stien aplikáciou pružného nesavého okrajového pásika alebo PE-fólie.

Vo vrstve PBG sa môžu po vytvrdnutí objaviť zmršťovacie trhliny, ktoré nie sú jeho vadou.

Spoločnosť SIRCONTEC dáva pri vývoji zariadení a stanovovaní výrobných a kontrolných postupov prioritu na stálosť kvality vyrábaného penobetónu. Systém riadenia kontroly kvality a stálosť kvality produkcie vyhovuje podmienkam systému ISO 9001.

Penobetóny SIRCONTEC je vhodné aplikovať v rozsahu teplôt atmosféry a podkladu od +5 do 30°C. Pri teplotách nad 25°C je vhodné povrch penobetónu vlhčiť alebo ošetriť prípravkom zo sortimentu chemických prípravkov SIRCONTEC.

Penobetóny vyrábané a dopravované pomocou strojov SIRCONTEC je možné čerpať do výšky až 80 m, pri výškach nad túto hranicu doporučujeme konzultáciu.


Použitie typov penobetónov SIRCONTEC PBG podľa teploty atmosféry a konštrukcie v mieste aplikácie:

 

PBG 35 patrí k najčastejšie používaným penobetónom a to hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu. SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh v období kedy sa teploty okolia a podkladu pohybujú nad +15°C, tzn. využíva sa hlavne v letnom období.kedy teploty vyššie ako 20 °C prispievajú ku skracovaniu doby nábehu pochôdznej pevnosti.
Oproti modifikácii PBG 40 má pomalší nábeh tuhnutia čo sa prejavuje tým, že montáž následných vrstiev je možná spravidla najneskôr po 72 hod od naliatia pri 20 °C.

PBG 40 patrí k veľmi často používaným penobetónom a to hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu. SIRCONTEC ho doporučuje používať na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh v období kedy sa teploty okolia a podkladu pohybujú nad +12°C.
Oproti modifikácii PBG 45 má pomalší nábeh tuhnutia čo sa prejavuje tým, že montáž následných vrstiev je možná spravidla najneskôr po 56 hod od naliatia.

PBG 45 je často používaným penobetónom a to hlavne pre jeho priaznivý pomer cena/výkon. Oproti PBG 40 má podstatne rýchlejší nábeh tuhnutia a tým aj čas aplikácie následnej vrstvy. Pochôdznu pevnosť nadobúda už po 40 hod pri 20 °C.
SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh v období kedy sa teploty okolia a podkladu pohybujú nad +8°C.

PBG 50  je najmenej používaným penobetónom SIRCONTEC. Používa sa hlavne v prípadoch, kedy je potrebné dosiahnuť maximálne skrátenie doby nábehu pevnosti. Pochôdznu pevnosť nadobúda už po 24 hodinách pri 20 °C.
SIRCONTEC ho doporučuje používať prednostne na zhotovenie vyrovnávacích vrstiev podláh hlavne v období kedy sa teploty okolia a podkladu pohybujú nad +5 °C.

 

Tabuľka použitia penobetónov SIRCONTEC PBG:

PBG
35
40
45
50
Teplota použitia
°C
nad +15
nad +12
nad +8
od +5
Pochôdznosť pri 20°C
hod
max. 72
max. 56
max. 40
max. 24
Min. / max. aplikačná hrúbka materiálu PBG
mm
45/400
40/400
35/400
30/400
Výšková dostupnosť čerpadlami SIRCONTEC
m
100

 

Hodnoty pevnosti v tlaku a dobu nadobudnutia pochôdznej pevnosti sú dosahované pri teplote podkladu a atmosféry 20°C. Nižšia teplota môže spôsobiť predĺženie tejto doby a pomalší nábeh konečnej pevnosti.

 

Technické údaje najviac používaných penobetónov SIRCONTEC PBG:

PBG
35
40
45
50
Objemová hmotnosť po 28 dňoch
kg/m3
330 - 380
380 - 430
430 - 480
480 - 530
Prirodzená vlhkosť (% hmotnostné)
%
8 – 12
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch / 20°C
MPa
0,45
0,7
1,0
1,2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti suchého materiálu λ
W/mK
od 0,085
od 0,09
od 0,10
od 0,11
Horľavosť
trieda
A1- nehorľavé

                                                                       

Technické údaje platia pre PBG vyrobené z cementu triedy CEM II 32,5R.

Hodnoty krokovej nepriezvučnosti rôznych skladieb podláh SIRCONTEC – viď TL č. 209.  

                                                                           

Ilustračné foto zo zhotovenia celého súvrstvia podlahy si môžte prezrieť vo Fotogalérii.

Informácie ohľadne zariadenia na výrobu a dopravu penobetónov nájdete tu.

Všeobecné informácie o ľahkých betónov nájdete v sekcii Ľahké betóny.


Konkrétne technické informácie o PBG 35-50 nájdete nižšie alebo v sekcii Na stiahnutie.

 

Dokumenty k stiahnutiu:


Tech_Assessment SK_TP-14/0118 EN_v.pdf
Tech_Posúdenie SK_TP-14/0118 PBG&PsB.pdf
2_MixDesign_Penobeton_SK.pdf
TL_110_Podm_vyr.pdf
TL_111_Dop_vybav.pdf
TL_135_PBG_50-60 Strechy.pdf
TL_137_PBG_25-60 Podlahy.pdf
TL_145_PBG_20-55 Geotechnicke Ap.pdf
TL_147_PBG_50-50X Priemyselne Podlahy.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010