Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


FN1 je mnohoročnou praxou overený penotvorný koncentrát. Technická pena vyrobená z tohto koncentrátu na zariadeniach SIRCONTEC má unikátne vlastnosti optimalizované pre výrobu penobetónu. Spolu s miešacím centrom MS 1000 je zárukou stabilnej kvality vyrábaného penobetónu SIRCONTEC.
Spolupracovníci spoločnosti SIRCONTEC používajú FN1 už viac ako 10 rokov.

Technická pena SIRCONTEC vyrobená z FN1 umožňuje:
  -  vyrábať penobetóny s objemovou hmotnosťou v širokom rozsahu podľa zadania
  -  ľahkú kontrolu kvality vyrábaného penobetónu
  -  čerpať penobetóny do výšok aj nad 30 m
  -  spracovávať penobetóny SIRCONTEC s doposiaľ nevídanou presnosťou v milimetroch
  -  nalievať penobetóny SIRCONTEC v hrúbkach aj nad 40 cm v jednej operácii
  -  v súčinnosti so zariadením MS 1000/m dosahovať vopred deklarované vlastnosti penobetónu
 
Zariadenia SIRCONTEC dávkujú FN1 do výrobného procesu automaticky bez zásahu obsluhy.

Penotvorný koncentrát FN1 je biologicky odbúrateľný a spĺňa požiadavky noriem a predpisov platných v EÚ.

Spoločnosť SIRCONTEC dodáva FN1 spravidla v plastových 25 – 30 kg kanistroch.

Konkrétne technické informácie o FN1 nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu.

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_Chemia.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010