Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL
SIRCONTEC vytvoril a stále vyvíja viacero stavebných konštrukcii a materiálov spolu s technológiou na ich zhotovenie. Pre ich spoľahlivú realizáciu sme vyvinuli automatické zariadenia na výrobu a transport ľahkých betónov (LB) – MS 1000 a MS 1000_S.
 

Úvod

 

MS 1000 je zariadenie konštrukčne optimalizované prednostne pre:

 

stálosť (opakovateľnosť) kvality vyrábaného LB

konfigurovateľný výkon s ohľadom na spracovanie vyrábaného materiálu

spoľahlivosť a dlhú životnosť zariadenia

 

Každé vyhotovenie MS 1000 obsahuje riadiace centrum, ktoré zabezpečuje opakovateľne presné dávkovanie – podávanie komponentov určených na výrobu penobetónu a polystyrénbetónu SIRCONTEC a optimálny (tiež opakovateľný) proces miešania.


Zariadenia sú určené pre výrobu LB na mieste spracovania - priamo na stavbe alebo vo výrobnom závode. Podľa výberu obsluhy pracujú v automatickom alebo poloautomatickom režime:

 

plnené suchými komponentami zo  síl a dopravníkov

plnené cementovým mliekom z autodomiešavača

plnené pomocou dopravníkov, kde suché komponenty napr. cement a piesok sú nakladané do násypiek ručne

 

Ovládanie (zapínanie a vypínanie) síl, vibrátorov a dopravníkov zabezpečuje riadiace centrum MS 1000.


Špecifikácia

 

Hlavné časti betonárok MS 1000:


Základový rám, Nadstavba s Riadiacim centrom, Miešadlo, Čerpadlo ľahkého betónu, Brzdený podvozok alebo Podporné nohy.

 

Súčasti Riadiaceho centra:


Počítačová riadiaca jednotka, Kontinuálny penogenerátor, Kompresor, Tenzometrické váhy, Zásobná nádrž na vodu s čerpadlom, Centrálny  rozvádzač s poistkami a ochranou elektrických pohonov pripojených zariadení - zásuviek pre vonkajšie podávacie zariadenia (dopravníky)


Obe betonárky MS 1000 a MS 1000_S môžu byť dodané na podperných nohách, ale až na malé výnimky, zákazníci od nás požadujú obe zmienené betonárky v  prevedení mobilnom. Potom so špeciálnym brzdeným podvozkom tvoria jeden celok a môžu byť vybavené (vývoznou) poznávacou značkou. Tieto verzie označujeme MS 1000/m alebo MS 1000_S/m.

 

Vyhotovenie zariadení MS vyhovuje platným bezpečnostným predpisom a normám EU a označujú sa CE.

 

Výkon

 

Zákazník si môže vybrať – nakonfigurovať zariadenenie pre požadovaný výkon (až 15 m3/h) výroby LB (penogenerátor, pohon miešadla, čerpadlo LB). Voliteľné sú aj iné časti.

 

Každá MS 1000 vie spoľahlivo zabezpečiť potrebnú hustotu (objemovú hmotnosť) penobetónu na akomkoľvek mieste spracovania do vzdialenosti 300m od zariadenia alebo na ktoromkoľvek poschodí do výšky 100 m.

 

Detailné informácie ohľadne našich betonárok a ich certifikácii nájdete prosím v technických listoch TL 011.1-2.


Účel / použitie

 

MS 1000_S je vysoko výkonný model určený hlavne pre výrobu prefabrikátov a panelov, kde je potrebné súčasné a presné dávkovanie dvoch a viac suchých komponentov. Betonárka MS 1000_S, na rozdiel od základnej MS 1000, môže byť totiž ešte vybavená externou elektronickou váhou, ktorá je k riadiacej jednotke tiež pripojená. Preto MS 1000_S umožňuje súbežné dávkovanie / podávanie dvoch suchých komponentov (napr. cementu a piesku).


MS 1000 je tiež schopná dávkovať - automaticky riadiť podávanie viac druhov suchých komponentov ale len postupne, tzn. jeden po druhom.

Pre niektoré realizácie/aplikácie je však bezkonkurenčná:

 

výplne dutín / rúr

izolovanie potrubí

zakladanie budov

vyrovnávacie vrstvy podláh

spádové vrstvy striech

 

SIRCONTEC je tiež vlastníkom technických osvedčení a atestov (certifikátov) na materiály (penobetóny a polystyrénbetóny) vyrábané pomocou našej technológie v Slovenskej, Českej a Poľskej republike.

 

Konštrukcia MS 1000 je overená viac ako 9 ročnou praxou na území 7 krajín.

 

Ilustračné foto miešacích centier si môžete prezrieť vo Fotogalérii.

 

 
Konkrétne technické informácie o betonárkach MS 1000 a MS 1000_S určenom na výrobu a dopravu ľahkých betónov SIRCONTEC nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu.

 

Dokumenty k stiahnutiu:


ES_Certifikat_CE_ MS_1000.pdf
1_MS1000_Prez_Y3_CZ Print.pdf
1_MS1000_Prez_Y3_CZ.pps
1_MS1000_Prez_Y_SK.pps
1_MS1000_Prez_Y_SK_Print.pdf
TL_011_3 MSX_1000_Betonarka.pdf
TL_011_MS_1000_Betonarky.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010