Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


FS1 plní v systéme výroby penobetónov SIRCONTEC funkciu plastifikačnej prísady. Jej použitie umožňuje znížiť množstvo zámesovej vody a prináša so sebou aj mierne urýchlenie nábehu pevnosti vyrobeného penobetónu SIRCONTEC.
 


Zariadenia SIRCONTEC dávkujú FS1 do výrobného procesu automaticky bez zásahu obsluhy.
Plastifikačná prísada FS1 spĺňa požiadavky noriem a predpisov platných v EÚ.
Použitie FS1 sa doporučuje hlavne v obdobiach, kedy teploty okolia a podkladu klesajú k minimálnym teplotám  povoleným pre aplikáciu penobetónu SIRCONTEC.
 Spoločnosť SIRCONTEC dodáva FS1 spravidla v plastových 25 alebo 30 kg kanistroch.
 
Konkrétne technické informácie o FS1 nájdete nižšie v časti Dokumenty k stiahnutiu.

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_Chemia.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010