Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

V situácii, kedy stúpa dôležitosť akustických vlastností stavebných konštrukcií, a podláh zvlášť, realizujeme v spolupráci so skúšobňou akreditovanou pre meranie akustických meraní stavebných konštrukcií obsiahly výskum. Cieľom je zmapovať vlastnosti rôznych akustických podložiek (podložka) a vyvrátiť alebo potvrdiť rozporuplné informácie o postupnej strate hrúbky a tým i tlmiacich schopností u podložiek na báze penového PE.
 
Poznatky z viac ako 90-tich meraní:
1)      Podlaha s vyrovnávacou vrstvou z PBG 40 s hrúbkou 50 mm vykazuje v prevažnej väčšine prípadov lepší útlm krokového hluku ako tá istá podlaha s vyrovnávacou vrstvou z EPS 100 s hrúbkou 50 mm.
2)      Podlaha s podložkou z akustického EPS s hrúbkou 15 mm na PBG 40 je o 3,3 dB lepšia ako podlaha s tým istým akustickým EPS na EPS 100 o hrúbke 50 mm.
 
3)      Zhoršenie ΔLw vplyvom pôsobenia statickej záťaže u penového PE s najviac používanou hrúbkou 5 mm je -5,8 dB; pri penovom PE s hrúbkou 10 mm je toto zhoršenie -2,9 dB. ΔLw je hodnota zlepšenia útlmu krokového hluku.
Doplnenie / UPOZORNENIE:
Zistenie uvedené v bode 3) nasvedčuje, že v prípade dlhodobejšieho pôsobenia zaťaženia, môže dôjsť až k takému poklesu tlmiacich vlastností podložky z penového PE v hrúbke 5 mm, že sa normalizovaná hladina krokového hluku takejto podlahy môže dostať nad normou povolených 58 dB.
 
4)      Zhoršenie ΔLw vplyvom pôsobenia tej istej statickej záťaže ako v bode 3) u novej podložky EKM 1006 hrúbky 6 mm je len -2,1 dB; pri EKM 1009 s hrúbkou 9 mm je tento pokles len -1,6 dB.
5)      Podlaha s podložkou EKM 1006 je o 2,8 dB lepšia ako tá istá podlaha s podložkou z penového PE s hrúbkou 5 mm – merané na vyrovnávacej vrstve PBG 40 s hrúbkou 50 mm. + 2,8 dB zvyšuje rezervu potrebnú na minimalizovanie prípadných nepriaznivých vplyvov s podlahou súvisiacich konštrukcií.
6)      Podlaha s podložkou EKM 1006 a vyrovnávacou vrstvou z PBG 40 s hrúbkou 50 mm je o 1,4 dB lepšia ako tá istá podlaha s EKM 1006 na vyrovnávacej vrstve z EPS 100 s hrúbkou 50 mm
7)      Podlaha s podložkou EKM vykazuje v drvivej väčšine meraných skladieb podláh lepší útlm krokového hluku ako podlaha s tlmiacou podložkou na báze penového PE.
 
Všetky merania skladieb podláh boli realizované za porovnateľných podmienok a sú kedykoľvek opakovateľné.
 
Závery:
1)       Merania potvrdili podozrenia týkajúce sa postupného zhoršovania vlastností podložky na báze PE.
2)       Porovnávacie merania preukázali, že izolácia proti prenikaniu krokového hluku zhotovená z penového PE môže z dlhodobého hľadiska prinášať pre fy zhotovujúcu danú podlahu určité riziko.
3)       Uvedené merania tiež ukázali, že toto riziko stúpa v prípade nekvalitne aplikovanej podložky na báze penového PE, kedy už pri realizácii podlahy môžu vznikať akustické mosty.
 

Dokumenty k stiahnutiu:


3_IzoKroHluku_PorMat_SK.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010