Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL
Požiadavky na zlepšovanie útlmu krokového a vzduchom vedeného hluku stavebnými konštrukciami sa neustále zvyšujú. Tento trend je zvlášť markantný pri podlahách bytových stavieb.
Zároveň je však zo strany investorov / stavebníkov zrejmá snaha o minimalizáciu hrúbky podlahy.
 
 
Ako vyriešiť tieto 2 protichodné požiadavky?
 
 
SIRCONTEC ponúka riešenie v podobe tlmiacej podložky na báze polyuretánu. V spolupráci s partnermi sme vyvinuli podložku s obchodným názvom EKM 1006 a 1009 optimalizovanú pre použitie v ľahkej (parkety) i ťažkej plávajúcej podlahe (pod poterom):
 

Akustická podlaha SIRCONTEC

Akustická podlaha s doskou OSB

Akustická podlaha s podlahovým vykurovaním

 
Porovnavacie merania v akreditovanej skúšobni tiež preukázali, že u tejto podložky nedochádza k výraznému poklesu schopnosti tlmiť krokový hluk pod vplyvom statického zaťaženia ako u podložiek na báze penového PE.
 
Realizované merania rôznych skladieb podláh tiež preukázali, že podlaha s podložkou EKM 1006 alebo 1009 umiestnenou medzi vyrovnávacou vrstvou PBG 35 – 50 a poterom vykazuje výrazne lepšiu schopnosť tlmiť nízke frekvencie v rozsahu 100 až 315 Hz ako ktorákoľvek ina podlaha bežne ponúkaná na trhu. A práve tieto nízke frekvencie sú často najviac počuteľné a to aj v prípadoch, kedy strop s podlahou spĺňa požiadavky STN 73 0532.
 
Z realizovaných meraní je tiež zrejmé, že aj z pohľadu tlmenia nízkych frekvencií sa podlahy s vyrovnávacou vrstvou tvorenou PBG 35 – 50 javia podstatne lepšie ako podlahy s vyrovnávacou vrstvou z EPS 100.
 
Aj keď je pomer ceny k tlmiacim schopnostiam u EKM bezkonkurenčný, napriek tomu za najpodstatnejšiu prednosť podložky EKM považujeme stabilitu jej tlmiacich vlastností v čase.
 
Technické parametre sú v priloženom TL 311.
Závislosť hodnoty normalizovanej hladiny krokového hluku L´n od hrúbky stropu a druhu nášľapnej vrstvy je možné nájsť v priloženom TL 207.
 
Foto - viď fotogaléria.
 
 

 

Dokumenty k stiahnutiu:


1_EKM_Pres_4_SK.pps
3_IzoKroHluku_PorMat_SK.pdf
3_IzoKroHluku_SrovMat_CZ.pdf
TL_207_Akustika_EKM_1006.pdf
TL_311_EKM1006_9.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010