Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

TEST
Spádové a vyrovnávacie vrstvy striech sú dnes už overeným spôsobom efektívneho použitia ľahkých betónov SIRCONTEC. 
V spojení s tepelným izolantom osvedčili v strešných konštrukciách svoje prednosti a dnes úspešne nahradzujú v minulosti používané škvárobetóny, perlitbetóny prípadne rôzne zásypy.
Ich hlavnými prednosťami sú:
  -  výhodná cena spádovej vrstvy
  -  vysoká rýchlosť realizácie
  -  nízke priťaženie nosnej konštrukcie
  -  výhodné stavebno-fyzikálne vlastnosti strešného plášťa
  -  ľahká výšková dostupnosť
  -  viazaná a stabilná konštrukcia
 
Tu popisovaný spôsob zhotovovania spádovej a tepelnoizolačnej vrstvy je zvlášť výhodné použiť pri rekonštrukciách striech nakoľko obvykle nie je potrebné demontovať jestvujúce vrstvy rekonštruovanej strechy.
Pre zhotovovanie spádových vrstiev plochých striech sa obvykle používa polystyrénbetón PsB 50, ktorým sa obvykle zhotovujú sklony do 3 %.

Aj keď majú ľahké betóny používané v strechách výrazné tepelnoizolačné vlastnosti, doporučujeme na dosiahnutie požadovaného tepelného odporu použiť doskový polystyrén s objemovou hmotnosťou min 30 kg/m3. Umiestňuje sa spravidla pod vrstvu PsB 50.
Minimálna hrúbka PsB 50 nad doskovým polystyrénom by nemala nikdy klesnúť pod 100 mm.

Mechanické kotvenie povlakovej krytiny s umiestnením kotvy do PsB 50 nedoporučujeme. V prípade nutnosti použiť tento spôsob kotvenia, je vhodné na vrstvu PsB 50 naniesť vrstvu betónovej mazaniny v potrebnej hrúbke alebo mechanickú kotvu upevniť až do nosnej dosky strechy.                                        
Pri "klasickom" poradí vrstiev (nie "obrátená" strecha) je najvhodnejšie umiestnenie tepelnoizolačnej vrstvy pod vrstvu ľahkého betónu SIRCONTEC. Doskový polystyrén sa v tomto prípade nachádza v teplotne stabilnom prostredí bez výkyvov teplôt a je chránený pred ozónom a UV žiarením.
Hrúbka vrstvy ľahkého betónu SIRCONTEC by v tomto prípade nemala klesnúť pod 100 mm.
Veľmi ekonomickým spôsobom sanácie  šikmej strechy (odstránenie zatekania) so sklonom do 15° s krytinou tvorenou trapézovým plechom alebo vlnitým eternitom je využitie jestvujúcej krytiny ako strateného debnenia pre vrstvu PsB 60. Táto vyrovná podklad do roviny a umožní realizáciu povlakovej krytiny.
Pri tomto použití PsB 60 sa doporučuje použiť celoplošné stuženie vrstvy PsB 60 sieťou KARI mechanicky kotvenou ku podkladu.
Hrúbku PsB 60 a druh siete KARI navrhuje statik spolu so stavebným fyzikom.

Celé súvrstvie strechy a to rekonštruovanej alebo novobudovanej by mali vždy
navrhovať stavební inžinieri autorizovaní pre oblasť stavebnej fyziky a statiky.

Ilustračné foto zo zhotovenia súvrstvia plochej strechy si môžte prezrieť vo Fotogalérii.
 

Dokumenty k stiahnutiu:


Instr_0806_PsB_v_lete.pdf
TL_125_PsB_40-80 Roofs.pdf
TL_135_PBG_50-60 Strechy.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010