Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Vývoj vlastností LB SIRCONTEC ako aj konštrukcií z nich vytvorených u nás neustále napreduje.
 
Tento pokrok premietame i do aktualizácií Technických Listov TL:  
V poslednej dobe boli aktualizované tieto:
TL 011.1-5 – Katalóg zariadení,
TL 115 – Penobetóny PBG 35 až 50,
TL Podlahy,
TL 210 – Výber najpoužívanejších skladieb podláh.
 
Pribudol:
TL 207 – Diagram znázorňujúci závislosť normalizovanej hladiny krokového hluku od hrúbky stropnej dosky a druhu nášľapnej vrstvy pri použití novej akustickej izolácie EKM 1006
TL 311 – Nová akustická izolácia EKM 1006
 
Platnosť stratil:
TL 209

Dokumenty k stiahnutiu:


TL_207_Akustika_EKM_1006.pdf
TL_210_Vyb_Skl.pdf
TL_Podlahy.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010