Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

SIRCONTEC absolvovaním porovnávacích meraní v akreditovanej skúšobni ukončil vývoj novej akustickej podložky na báze PUR s obchodným názvom EKM 1006 a EKM 1009.

 
Vybraté parametre novinky:

 
Modifikácia
EKM 1006 EKM 1009
Rozmer pásu (h x š x d)
6 x 480 x 1900 mm 9 x 480 x 1900 mm
Index zníženia hladiny krok. hluku na vrstve PBG 40 hr.50 mm
Δ Lw ≥ 23 dB * Δ Lw ≥ 26 dB *
Index zníženia hladiny vzduchom vedeného hluku
Δ Rw ≥ 5 dB Δ Rw ≥ 5 dB
Kód označenia výrobku
PUR EN13165-T2-CS(10)25-TR50

 
Technické informácie nájdete v priloženom TL_311.

 
Merania útlmu krokového hluku preukázali, že nová akustická izolácia - EKM 1009 v kombinácii s 50mm vyrovnávacou vrstvou z PBG 40 dosahuje hodnoty indexu zlepšenia ΔLw viac ako 26 dB. Na to jej prosím stačí hrúbka len 9mm!
ΔLw pri EKM 1006 (hrúbka 6 mm) v spolupráci s rovnakou vyrovnávacou vrstvou prekračuje hodnotu 23 dB.

 
Protihlukové podložky EKM 1006 a 1009 sú už v predaji.
CMS system RoskaSoft © 2005-2010