Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

 

Prvé technické osvedčenie pre ľahké betóny SIRCONTEC vystavil v máji 2008 TSÚS Bratislava.

Vo februári 2009 pribudlo k TO vydanému na Slovensku aj české STO pre materiály vyrábané pomocou technológie SIRCONTEC a v mesiaci september 2009  získavame TO vydané poľským inštitútom stavebnej techniky ITB.

 

Spoločnosť SIRCONTEC s.r.o. sa tak stáva lídrom v normotvorbe pre penobetóny v stavebnej praxi nielen na Slovensku, ale aj v krajinách strednej Európy.

 

Udelené stavebné technické osvedčenia  potvrdzujú uplatnenie postupov pre zabezpečenie zhody výroby s platnými normami a predpismi a pre dosiahnutie zabezpečenia kontinuálnej kvality výroby materiálov s obchodným názvom SIRCONTEC PBGSIRCONTEC PsB na zariadeniach MS 1000 SIRCONTEC vyvinutých našou spoločnosťou.

 

Zoznam technických osvedčení:

Slovenské TO - vydal  15.5.2008    TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, č. TO-08-0071

České STO - Vydal 20.2.2009    TZÚS Praha, pobočka Brno, č. 060-29409

Poľské TO - Vydal 1.9.2009    ITB Waršava, č. AT-15-812/2009

 

 

CMS system RoskaSoft © 2005-2010