Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


V septembri bola spoločnosťou Hastav Žilina s.r.o. začatá realizácia podláh na stavbe na Jégeho ulici v Bratislave. Jedná sa o objekt, v ktorom budú obchodné a aj bytové priestory.
 
Našla tu uplatnenie konštrukcia podlahy SIRCONTEC. Vyrovnávaciu vrstvu podlahy tvorí penobetón PBG. Ten v kombinácii s izoláciou proti krokovému hluku Izoflex AF a poterom predstavuje v súčasnosti najekonomickejšie riešenie podlahy polyfunkčnej budovy.
                                                                    

Výmera Podláh SIRCONTEC:
viac ako 39 tis m2
Predpokladaný objem spádových vrstiev:
viac ako 800 m3
Termín realizácie:
09/08 – 02/09
VDS:
Špeciálne činnosti s.r.o.
Investor:
FINEP SK a.s.
Najväčšia výška čerpania penobetónu PBG a polystyrénbetónu PsB:
21 poschodí / cca 60 m
Dodávateľ technológie ľahkých betónov:
SIRCONTEC s.r.o.

 

CMS system RoskaSoft © 2005-2010