Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


  
Rastúce požiadavky na útlm krokového hluku podláh hlavne bytových stavieb pri súčasnom minimalizovaní ich hrúbky sú faktom, ktorého podcenenie pri navrhovaní skladby podláh prináša trvalú zhoršenú kvalitu bývania, ktorú nie je ani prakticky možné po odovzdaní stavby napraviť (bez vynaloženia veľkých finančných prostriedkov a času).   V ČR preto zvýšili ochranu spotrebiteľov novelizáciou ČSN 73 035 (február 2010), ktorou bola prípustná hodnota normalizovanej hladiny krokového hluku medzi dvoma bytmi znížená z 58 na 55 dB. Takéto sprísnenie platnej STN EN 73 035 je možné očakávať aj v SR.
 
Spoločnosť SIRCONTEC reagovala na tieto požiadavky realizáciou vlastného výskumu s cieľom vyvinúť akustickú izoláciu schopnú splniť náročné požiadavky noriem a hlavne užívateľov bytov. Foto - viď fotogaléria.
 
 
 
Výsledkom je nová akustická izolácia EKM 10xx na báze recyklovaného polyuretánu (PUR) s minimalizovanou hrúbkou. Dosahované parametre normalizovanej hladiny krokového hluku pre rôzne nášľapné vrstvy pri rôznych hrúbkach ŽB-stropu je možné nájsť v technickom liste TL 207.
 
 
Niekoľko záverov z prebiehajúcich meraní (doposiaľ hodnotených viac ako 100 rôznych skladieb) realizovaného v spolupráci s akreditovanou skúšobňou Applied Precision s.r.o.:
  • z pohľadu tlmenia krokového hluku sú najviac problematické frekvencie 100 – 315 Hz
  • vyvinutá modifikácia recyklovaného PUR vykazuje výrazne lepšiu schopnosť tlmiť krokový hluk ako napr. doska z minerálneho vlákna a ďaleko predstihuje hodnotený EPS tej istej hrúbky
  • hodnotené vzorky akustickej izolácie na báze penového PE vykázali po časovom pôsobení statickej záťaže dramatický pokles schopnosti tlmiť krokový hluk
  • najlepšie hodnoty útlmu krokového hluku, tiež v oblasti frekvencií 100 – 315 Hz, vykazuje podlaha s vyrovnávacou vrstvou z penobetónu SIRCONTEC PBG a to v kombinácii s akoukoľvek akustickou izoláciou
 
 
Ďalšie podrobnosti o výsledkoch prebiehajúceho výskumu publikované na konferencii Podlahy a Interiér (Praha 15.-16.9.2010) je možné nájsť tu.

Dokumenty k stiahnutiu:


3_IzoKroHluku_PorMat_SK.pdf
Akus_Prispevok Podlahy_Praha_2010.pdf
TL_207_Akustika_EKM_1006.pdf
CMS system RoskaSoft © 2005-2010