Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL


Akustiku podlahy SIRCONTEC v podobe Diagramu nájdete na našej stránke v sekcii Na stiahnutie  pod názvom TL 209 Akustika. Diagram popisuje závislosť normalizovanej hladiny krokového hluku od hrúbky železobetónovej stropnej dosky a druhu nášľapnej vrstvy.  
 
Merania a z nich vychádzajúce výpočty potvrdili zistenia čiastkových meraní skladieb podláh obsahujúcich penobetón ako vyrovnávaciu vrstvu a penový polyetylén ako vrstvu prispievajúcu k útlmu hluku krokového hluku.
 
Diagram je určený hlavne projektantom a manažérom stavieb a mal by im uľahčiť orientáciu v problematike akustiky podlahy.
 
Hodnoty odčítané z diagramu platia za podmienky, že v skladbe podlahy SIRCONTEC sú eliminované všetky zvuko-prenosové mosty.
 
Ďalšie informácie o tejto problematike žiadajte na sircontec@sircontec.com.
 
CMS system RoskaSoft © 2005-2010