Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Pracovníci Katedry Fyziky budov Stavebnej fakulty Technickej univerzity Košice v rámci projektu VEGA 1/2562/05 dôkladne zmapovali tepelné toky v spodnej stavbe priemyselnej haly. Jedným zo záverov tejto štúdie je aj potvrdenie vhodnosti použitia ľahkého betónu ako podkladu pod roznášaciu vrstvu podlahy s cieľom ekonomicky efektívne vyriešiť vyrovnanie podkladu súčasne so zvýšením tepelného odporu skladby priemyselnej podlahy.
 
Spolupráca SIRCONTEC s.r.o. a Katedry Fyziky budov bude v tejto oblasti pokračovať. Výsledkom by mali byť riešenia skladby podlahy priemyselného objektu umiestneného v rôznych teplotných oblastiach s rôznym stupňom vykurovania daného objektu.
 

Celý text odbornej štúdie nájdete v sekcii Projektant.

 
CMS system RoskaSoft © 2005-2010