Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Ze względu na powtarzające się zapytania, dotyczące warunków stosowania pianobetonów SIRCONTEC w okresie zimowym, nasza Spółka podaje niniejsze wyjaśnienie:
 
1. Do wyboru modyfikacji pianobetonu w okresie zimowym jest ważne znać przewidzianą temperaturę otoczenia (atmosfery) i temperaturę konstrukcji – mierzone dotykowo na konstrukcji w miejscu aplikacji pianobetonu.
2. Temperatury opisane w punkcie 1. jest konieczne utrzymywać w dozwolonym zasięgu podczas całego okresu tężenia - od nalania po osiągnięcie wytrzymałości pozwalającej na chodzenie - czas, po którym można po powierzchni pianobetonu chodzić bez jego uszkodzenia. 
Od osiągnięcia wytrzymałości pozwalającej na chodzenie do 28 dnia temperatura otoczenia i konstrukcji nie powinna spaść poniżej +5°C.
Jest konieczne przypomnieć, że temperatury muszą być utrzymywane w dozwolonym zakresie też w nocy i w dniach wolnych i podczas świąt.
3. Dozwolony przedział temperatur do stosowania pianobetonów SIRCONTEC : od +8 do + 30°C.
4. Temperatura i jej wpływ:
Przedział temperatur: od +15 do +8°C
Polecana modyfikacja pianobetonu SIRCONTEC:
min PBG 45, optymalnie PBG 50, zastosowanie PBG 40 niesie ze sobą przedłużenie czasu osiągania wytrzymałości pozwalającej na chodzenie powyżej 72 godz.
Wpływy:
- czas do osiągnięcia wytrzymałości pozwalającej na chodzenie w porównaniu z temperaturą 20°C przedłużony nawet o 30 %
- nie ma ryzyka przerwania procesu nawilżania
- spadek wytrzymałości końcowej  poniżej deklarowanej wartości nie grozi
Przedział temperatur: od +8 do +5°C
Polecana modyfikacja pianobetonu SIRCONTEC: żadna, w skrajnym przypadku - np. wykończenie rozrobionej powierzchni - PBG 50 / CEM I 42,5R
5. Opisane tu wartości, wiedza i informacje pochodzą z doświadczeń praktycznych pracowników spółki SIRCONTEC, które były następnie sprawdzone w laboratorium.
6. Dla osiągnięcia wyżej opisanych wartości jest przewidywane zastosowanie komponentów,  opisanych w instrukcji produkcyjnej SIRCONTEC, odpowiednich dla poszczególnych modyfikacji pianobetonów SIRCONTEC:
CEM II-B/S 32, 5R; koncentrat pianotwórczy FN1, domieszka superplastyfikująca FS1
7. Przerwanie procesu nawilżania w czasie osiągania wytrzymałości pozwalającej na chodzenie ma z reguły konsekwencje w degradacji struktury komórkowej pianobetonu z kolejną stratą objętości, uszkodzeniem powierzchni i wyraźnym spadkiem wytrzymałości na ściskanie.
8. Rekomendacje dla zastosowania pianobetonów SIRCONTEC w okresie zimowym:
- w każdym przypadku zamykane okna, drzwi można w skrajnym przypadku zastąpić zawieszonym geo – tekstylnym materiałem.
- ogrzewająca dmuchawa z gorącym powietrzem - powietrze nie może wiać na powierzchnie stosowanego pianobetonu
- konstrukcję nośną podłogi należy ogrzewać od spodu, uważać na  inercję cieplną (opóźnienie reakcji)
- wpływ niskiej temperatury można częściowo kompensować przez zastosowanie wody zarobowej z temperaturą max 23°C
 
Ogólne warunki produkcji i stosowania pianobetonów SIRCONTEC można znaleźć w  KT_110 – Warunki i zasady produkcji betonów lekkich SIRCONTEC
 
 
CMS system RoskaSoft © 2005-2010