Choose your language: SK | ENG | DE | RU | PL

Pierwszą aprobatę techniczną dla betonów lekkich SIRCONTEC (AT) wystawił w maju 2008 TSÚS Bratislava.

W lutym  2009 dołączyła się do AT (TO), wydanej w Słowacji również czeska AT (STO) dla materiałów produkowanych przy  pomocy technologii SIRCONTEC  a w  miesiącu wrześniu 2009 uzyskujemy AT, wydaną przez Polski Instytut Techniki Budowlanej  ITB.

Spółka SIRCONTEC s.r.o. staje się w ten sposób liderem w tworzeniu norm dla pianobetonów w praktyce budowlanej nie tylko w Słowacji,  ale również w krajach  Europy Środkowej.

Udzielone budowlane aprobaty techniczne potwierdzają zastosowanie instrukcji produkcyjnych w celu zabezpieczenia zgodności produkcji z obowiązującymi normami oraz dla zabezpieczenia gwarantowanej jakości przy produkcji materiałów marki  SIRCONTEC PBGSIRCONTEC PsB na urządzeniach MS 1000 SIRCONTEC, skonstruowanych przez naszą spółkę.
 
Lista Aprobat Technicznych (AT):
 
Słowacka AT
Wydał 15.5.2008      TSÚS Bratislava, oddział Žilina, č. TO-08-0071
 
Czeska STO
Wydał 20.2.2009       TZÚS Praha, oddział Brno, č. 060-29409
 
Polska TO
Wydał 1.9.2009       ITB Warszawa, č. AT-15-812/2009

 

CMS system RoskaSoft © 2005-2010